τηλ.: 210-4122780 & 210-4170320                      

mail:  georgesaroglou@fotistika-saroglou.gr